Уолтер Блок

Американський економіст австрійської школи, анархо-капіталіст. (21 серпня 1941 г.)