Карл Менгер

Карл Менгер (1840-1921), видатний австрійський економіст, засновник австрійської економічної школи. Менгер разом із Джевонсоном та Вальрасом є автором концепції граничної корисності, яка здійснила "маржиналістську революцію" в економічній науці. Класична економіка застряла на питанні: " Чому алмаз дорожчий за хліб, хоча хліб кориснійший", маржіналістська революція розв'язала цю проблему. Менгер – автор суб'єктивної теорії цінності. "Цінность не є щось, що притаманне благам, ні їхня властивість, ні самостійна річ, яка існує сама по собі. Це судження діючих людей про важливість наявних у їхньому розпорядженні благ для підтримки їхнього життя і добробуту". Суб'єктивна теорія цінності привела Менгера до еволюційної теорії походження грошей, де гроші розуміються як найліквідніший товар на ринку, що надає такому товару здатність бути засобом обміну на ринку. Однак головна заслуга Менгера полягає в тому, що він започаткував "причинно-реалістичний" підхід до економіки, коли аналізуються реальні явища на реальних ринках, а відправною точкою є цілеспрямований людський вибір. Цей підхід – основа "австрійскої школи економіки".